top of page
SMART
ERP/CRM CALL 

מערכת סמארט קול מתממשקת למערכות המידע הארגוניות שלכם, ניתן לשלוח דיוורים, הודעות קוליות ישירות ממערכת המידע. הפעולה יכולה להיות יזומה או כתוצאה של פעילות שבוצעה במערכת.

 

סמראט קול מחוברת למערכת Priority ולמיקרוספט CRM ובימים אלו אנחנו עובדים על חיבורים נוספים

האתגר
האתגר
  • להיות בקשר עם הלקוחות שלכם , לעדכן אותם ישירות ממערכות המידע המרכזיות שלכם.

  • קבלת משוב לשיחה ולשירות אוטומטית ובקישור למערכת הטלפונים ומערכות המידע הארגוניות.

הפתרון
  • השירות  מאפשר לכם להוציא שיחות אוטו' ללקוחות/לשלוח SMS ולקבל חיווי חזרה על פי מענה הלקוחות חזרה למערכות המידע הארגוניות.

  • אין צורך להעביר קבצי אקסל עם רשימות טלפונים למערכות חיצוניות.

התוצאה
  • שומרים על קשר עם הלקוחות ומגדילים את המכירות.

  • הלקוחות מעודכנים במאמץ מינימאלי.

bottom of page