top of page
SMART  CALL 

שירות המאפשר להיות בקשר עם הלקוחות שלכם , לעדכן אותם, ללא צורך במשאבים והפרעה לעבודה השוטפת. המערכת תבצע את ההתקשרות עם הלקוחות על פי תזמון מוגדר ותדאג לעדכן אותכם בתשובות הלקוחות.


ניתן לוודא/לעדכן לקוח: פגישה עתידית, טכנאי שמגיע לביתו,ביצוע סקרים, תזכור על הצעת מחיר ועוד. המערכת תחזיר חיווי בדוחות ובמערכת המידע הארגונית.

האתגר
  • להיות בקשר עם הלקוחות שלכם , לעדכן אותם, ללא צורך במשאבי כח אדם נוספים והפרעה לעובדים בעבודתם השוטפת.

  • קבלת משוב לשיחה ולשירות אוטומטית ובקישור למערכת הטלפונים ומערכות המידע הארגוניות.

האתגר
הפתרון
  • שירות SMART Call  מאפשר לכם להוציא שיחות אוטו' ללקוחות ולקבל חיווי חזרה על פי מענה הלקוחות חזרה למערכות המידע הארגוניות.

  • אין הפרעה ושינוי במשימות השיגרתיות של העובדים. תנו למערכת שלנו לעבוד עבורכם.

התוצאה
  • שירות SMART Call  מאפשר לכם להוציא שיחות אוטו' ללקוחות ולקבל חיווי חזרה על פי מענה הלקוחות חזרה למערכות המידע הארגוניות.

  • אין הפרעה ושינוי במשימות השיגרתיות של העובדים. תנו למערכת שלנו לעבוד עבורכם.

bottom of page