top of page
מענה טלפוני
SMART
CALL BACK
האתגר

שירות המטפל בשיחות שלא נענות בשעות העומס או בזמן שאתם לא נמצאים, המערכת מקבלת עבורכם את כל הפניות מהלקוחות.

ברגע שמערכת תמצא נציג שהתפנה היא תדאג להעלות את הנציג והלקוח לשיחת ועידה.

הלקוח לא יאמין שחזרתם אליו כל כך מהר,  החזרה ללקוח בצורה אוטומטית, ללא כל עבודה ידנית ו/או התערבות אנושית.

האתגר

לתת מענה ללקוחות שמתקשרים ולא נענים:

 

 • אין נציג פנוי - המתנה ארוכה ונטישת לקוחות.

 • הפחתת העומסים וחסכון בכח אדם.

 • לוודא שהנציגים חוזרים לכל הלקוחות ובזמן סביר.

 • לתת מענה ללקוחות שנמאס להם הגיע למענה אנושי לא מקצועי ולהשאיר הודעה. 

 

הפתרון
 • שירות SMART Call Back מקבל עבורכם את כל הפניות על ידי זיהוי אוטומטי של מספר המתקשר, ברגע שנציג מתפנה השירות יעלה את הנציג והלקוח לשיחת ועידה.
   

 • הלקוח לא יאמין שחזרתם אליו כל כך מהר,  החזרה ללקוח בצורה אוטומטית מלאה, ללא כל עבודה ידנית

התוצאה
 • הגדלת המכירות ומיצוי ההזדמנויות.

 • שירות מהיר ויעיל ללקוחות הקיימים, התוצאה לקוחות מרוצים.

 • ייעול העבודה וחסכון בכח אדם.

 • שיפור תדמית ומוניטין הארגון.  

bottom of page